Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.
(Také) českokrumlovský spisovatel a lékař Ladislav Ptáček by se letos dožil 110 let
29. listopadu 2018 / Jan Vaněček
Volbami to nekončí. Naopak
10. října 2018 / Jaroslav Berka
Divadlo s nejvyšším stropem
14. září 2018 / Jan Vaněček
Pozoruhodný říční druh: NEOVODÁK
13. září 2018 / Václav Král
Český Krumlov a UNESCO & UNES-CO
07. září 2018 / Jan Vaněček
Stanovisko ke kopírování části programu politických stran před komunálními volbami
07. září 2018 / Petr Šandera
Jak se žilo, žije a hlavně jak se nám občanům bude v Českém Krumlově žít?
16. srpna 2018 / Jiří Čtvrtník
Recept nejen pro Krumlováky: Mám málo peněz – co s tím?
04. června 2018 / Markéta Drdová
K projektu Unes-Co Kateřiny Šedé
12. dubna 2018 / Václav Král
Našemu městu chybí již řadu let vizionář
23. února 2018 / Miroslav Páral
ROZHOVOR: Jak podpořit zaměstnanost pracovníků v Krumlově? Nástroje jsou omezené, uvědomuje si Město Český Krumlov
09. února 2018 / Jan Bohdal
ROZHOVOR: Prakticky nevidím rozdíl v kvalitě výuky v Kaplici v porovnání s tím, jak se předměty učí na vysoké škole, říká ředitel kaplického gymnázia, ekonomické školy a učiliště Ladislav Šolc
26. ledna 2018 / Jan Bohdal
Krumlováci: Chceme vědět, jak se vám ve městě žije
30. prosince 2017 / Jaroslav Berka
Český Krumlov FREE.......
28. prosince 2017 / Zdeněk Duspiva
PŘEČETLI JSME ZA VÁS: Cíl dopravní koncepce města Český Krumlov: Integrace hromadné dopravy
26. prosince 2017 / Jan Bohdal
Soud vydá rozhodnutí o oprávněnosti stížnosti na volby do 8. listopadu01. listopadu 2018 11:21 / Autor: Monitor - redakce
Téměř desítku svědků si na středu předvolal senát správního úseku krajského soudu (KS), aby se dozvěděl, jestli nemohlo během voleb v Českém Krumlově v noci z 5. na 6. října dojít k neoprávněné manipulaci s volebními lístky. Soud dále vyslechl čtyři zapisovatele komisí, ve kterých se mohlo podle Václava Mocka manipulovat s hlasy. Šlo o volební komise ze ZŠ TGM, SBD U Trojice a dvě komise ze střední školy Na Tavírně. Vyslechl i předsedu a místopředsedkyni bytového družstva a školnici ze ZŠ TGM. Zapisovatelé sdělili, že všechny pečetě byly v sobotu ráno na svých místech a žádné pečetě, včetně pásek přelepených přes otvory uren, kterými se vhazují hlasy, poškozené nebyly. Všichni také potvrdili, že nezaznamenali, že bych se něco z pátku na sobotu změnilo. Krajský soud vydá v nejbližších dnech usnesení, které zveřejněním na infodesce nabývá právní moci a není proti němu přípustný žádný opravný prostředek. Pokud návrh zamítne, starosta obratem svolá ustavující zastupitelstvo, které se bude konat nejdříve sedm dnů po zveřejnění usnesení soudu, protože oznámení musí sedm dnů viset na úřední desce města. Pokud by soud návrhu vyhověl, ke zvolení nového zastupitelstva nedošlo a ustavující zasedání se nekoná. "Dosavadní starosta, místostarosta a případně rada dál pokračují ve výkonu svých pravomocí, které jsou v případě dosavadní rady obce (dosavadního starosty obce v obcích, v nichž nebyla přede dnem voleb rada obce volena) posíleny o pravomoc přijímat rozpočtová opatření a o pravomoc stanovit pravidla rozpočtového provizoria," píše se v metodickém doporučení ministerstva vnitra. Opakované volby nebo hlasování by pak ministr vnitra vyhlásil do 30 dnů poté, kdy mu bylo oznámeno usnesení soudu, jímž soud vyhověl návrhu na neplatno voleb nebo hlasování. Zdroj: Českokrumlovský deník