Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.
Soud vydá rozhodnutí o oprávněnosti stížnosti na volby do 8. listopadu01. listopadu 2018 11:21 / Autor: Monitor - redakce
Téměř desítku svědků si na středu předvolal senát správního úseku krajského soudu (KS), aby se dozvěděl, jestli nemohlo během voleb v Českém Krumlově v noci z 5. na 6. října dojít k neoprávněné manipulaci s volebními lístky. Soud dále vyslechl čtyři zapisovatele komisí, ve kterých se mohlo podle Václava Mocka manipulovat s hlasy. Šlo o volební komise ze ZŠ TGM, SBD U Trojice a dvě komise ze střední školy Na Tavírně. Vyslechl i předsedu a místopředsedkyni bytového družstva a školnici ze ZŠ TGM. Zapisovatelé sdělili, že všechny pečetě byly v sobotu ráno na svých místech a žádné pečetě, včetně pásek přelepených přes otvory uren, kterými se vhazují hlasy, poškozené nebyly. Všichni také potvrdili, že nezaznamenali, že bych se něco z pátku na sobotu změnilo. Krajský soud vydá v nejbližších dnech usnesení, které zveřejněním na infodesce nabývá právní moci a není proti němu přípustný žádný opravný prostředek. Pokud návrh zamítne, starosta obratem svolá ustavující zastupitelstvo, které se bude konat nejdříve sedm dnů po zveřejnění usnesení soudu, protože oznámení musí sedm dnů viset na úřední desce města. Pokud by soud návrhu vyhověl, ke zvolení nového zastupitelstva nedošlo a ustavující zasedání se nekoná. "Dosavadní starosta, místostarosta a případně rada dál pokračují ve výkonu svých pravomocí, které jsou v případě dosavadní rady obce (dosavadního starosty obce v obcích, v nichž nebyla přede dnem voleb rada obce volena) posíleny o pravomoc přijímat rozpočtová opatření a o pravomoc stanovit pravidla rozpočtového provizoria," píše se v metodickém doporučení ministerstva vnitra. Opakované volby nebo hlasování by pak ministr vnitra vyhlásil do 30 dnů poté, kdy mu bylo oznámeno usnesení soudu, jímž soud vyhověl návrhu na neplatno voleb nebo hlasování. Zdroj: Českokrumlovský deník