Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.
(Také) českokrumlovský spisovatel a lékař Ladislav Ptáček by se letos dožil 110 let
29. listopadu 2018 / Jan Vaněček
Volbami to nekončí. Naopak
10. října 2018 / Jaroslav Berka
Divadlo s nejvyšším stropem
14. září 2018 / Jan Vaněček
Pozoruhodný říční druh: NEOVODÁK
13. září 2018 / Václav Král
Český Krumlov a UNESCO & UNES-CO
07. září 2018 / Jan Vaněček
Stanovisko ke kopírování části programu politických stran před komunálními volbami
07. září 2018 / Petr Šandera
Jak se žilo, žije a hlavně jak se nám občanům bude v Českém Krumlově žít?
16. srpna 2018 / Jiří Čtvrtník
Recept nejen pro Krumlováky: Mám málo peněz – co s tím?
04. června 2018 / Markéta Drdová
K projektu Unes-Co Kateřiny Šedé
12. dubna 2018 / Václav Král
Našemu městu chybí již řadu let vizionář
23. února 2018 / Miroslav Páral
ROZHOVOR: Jak podpořit zaměstnanost pracovníků v Krumlově? Nástroje jsou omezené, uvědomuje si Město Český Krumlov
09. února 2018 / Jan Bohdal
ROZHOVOR: Prakticky nevidím rozdíl v kvalitě výuky v Kaplici v porovnání s tím, jak se předměty učí na vysoké škole, říká ředitel kaplického gymnázia, ekonomické školy a učiliště Ladislav Šolc
26. ledna 2018 / Jan Bohdal
Krumlováci: Chceme vědět, jak se vám ve městě žije
30. prosince 2017 / Jaroslav Berka
Český Krumlov FREE.......
28. prosince 2017 / Zdeněk Duspiva
PŘEČETLI JSME ZA VÁS: Cíl dopravní koncepce města Český Krumlov: Integrace hromadné dopravy
26. prosince 2017 / Jan Bohdal
Návrh na vyslovení neplatnosti voleb do Zastupitelstva města Český Krumlov byl zamítnut [TISKOVÁ ZPRÁVA]02. listopadu 2018 21:17 / Autor: Jan Bohdal

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 2. listopadu 2018 zamítl návrh na vyslovení neplatnosti voleb do Zastupitelstva města Český Krumlov.

Návrh podal pan Václav Mocek, který zpochybnil průběh voleb do Zastupitelstva města Český Krumlov, konaných ve dnech 5. a 6. října 2018, a to konkrétně ve volebním okrsku č. 5 – Bytové družstvo U Trojice, dále ve volebním okrsku č. 7 – Základní škola T. G. Masaryka, ve volebních okrscích č. 10 a č. 12 – Střední odborná škola zdravotnická a střední odborné učiliště v ul. Tavírna. Domněnku o manipulaci s hlasovacími lístky navrhovatel nabyl na základě zjištěného rozsvíceného a zhasnutého světla v uvedených objektech a dále na základě zjištěného pohybu „podezřelých“ vozidel a osob v blízkosti těchto objektů. 

Ve věci bylo nařízeno jednání, které se uskutečnilo ve středu 31. října 2018. Soud k tomuto jednání kromě navrhovatele a odpůrců, Městského úřadu Český Krumlov a deseti volebních stran, které v komunálních volbách uspěly, předvolal rovněž osm svědků. Dotyční byli soudem vyslechnuti a byly provedeny důkazy, nimiž argumentoval navrhovatel, a dále důkazy, které si soud vyžádal od Městského úřadu Český Krumlov, konkrétně zápisy o průběhu voleb a výsledků hlasování z předmětných volebních okrsků. 

V odůvodnění rozsudku soud konstatuje, že žádné z tvrzení navrhovatele se nepotvrdilo a soud má za prokázané, že s volebními urnami ani hlasovacími lístky nebylo jakkoliv manipulováno. „Žádná z fotografií neprokazuje, že by v noci ze dne 5. října na 6. října docházelo k jakémukoliv pohybu ve volebních místnostech v okrscích č. 5, 7, 10 a 12, ani že by jakákoliv konkrétní osoba do těchto objektů vcházela či z nich vycházela. Návrhem uváděné podezřelé osoby se dle tvrzení navrhovatele nacházely vždy v blízkosti objektů, v nichž se volební místnosti nacházely, nikoliv v jejich interiéru, kde by přicházela v úvahu možnost manipulace s volebními urnami a hlasovacími lístky. Pořízené videozáznamy znázorňují pouze vozidla a osoby pohybující se v tomto okolí, aniž by prokazovaly jakékoliv navrhovatelovy pochybnosti stran zákonnosti průběhu komunálních voleb. Návrhem vznesené pochybnosti o průběhu voleb a ovlivňování jejich výsledků pak nebyly potvrzeny ani soudem vyslechnutými svědky,“ shrnuje soud, který formu návrhu označil za málem literární, napínavou a dobrodružnou. 

Závěrem soud považoval v této souvislosti za vhodné připomenout a zdůraznit účel volební stížnosti. V odůvodněných případech lze upozornit na možnou nezákonnost hlasování, voleb či volby kandidáta a na základě relevantních skutečností se domáhat rozhodnutí o jejich neplatnosti. Volební stížnost by však s ohledem na „volební jistotu“ voličů, měla být využívána pouze v případech odůvodněných, kdy je navrhovateli známa významná indicie, která je oprávněna zpochybnit volební výsledky, a kterou je navrhovatel schopen osvědčit relevantními důkazními prostředky. Ničím nepodložené spekulace do volební stížnosti nepatří. Oprávnění podat volební stížnost by tudíž nemělo být nadužíváno či dokonce zneužíváno, neboť by mohlo docházet k oslabení volební jistoty nastolené řádnými volebními výsledky. 

Rád bych poděkoval všem – a nebylo jich málo – kteří se na vypořádání volební stížnosti během posledních dvou týdnů větší či menší měrou podíleli. Stejně tak bych chtěl ocenit práci volebních komisí, zapisovatelek a zapisovatelů, kteří postupovali plně v souladu se zákonem. Zítřkem počíná běžet patnáctidenní lhůta, během níž se musí uskutečnit ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva,“ uvádí tajemník Městského úřadu Český Krumlov Radim Rouče. „Ustavující jednání zastupitelstva plánuji svolat na čtvrtek 15. listopadu 2018,“ potvrzuje starosta města Dalibor Carda. 

Úplné znění usnesení je k dispozici na elektronické úřední desce Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Zdroj: TZ, Město Český Krumlov