Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.
Poučení z případu Florián
21. ledna 2021 / Jan Bohdal
Pochybnosti nad investicí do čističky?
15. ledna 2021 / František Mikeš
Průtahy s kauzou Čapí hnízdo
11. ledna 2021 / František Mikeš
V krizi se projeví síla a efektivnost státu při eliminaci krizových jevů
06. ledna 2021 / František Mikeš
Hraniční pásmo
21. prosince 2020 / Jan Vaněček
Migrace a volby
13. listopadu 2020 / František Mikeš
Koupit nebo nekoupit ČOV a „Obchvatný kanál“?
20. června 2020 / Antonín Princ
OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ: Budoucnost ve světě ojedinělé open air divadelní scény v Českém Krumlově
08. června 2020 / František Mikeš
OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ: Quo vadis, otáčko?
08. června 2020 / Jan Vaněček
Povídka z knihy Veselosti z krumlovského Česka: Děda Šeda
31. května 2020 / Jan Vaněček
OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ: Reakce na vystoupení místostarosty Martina Háka v ČT k připravované opravě otáčivého hlediště
31. května 2020 / František Mikeš
K tématu nákupu čistírny odpadních vod
24. května 2020 / František Mikeš
Jak dál rozvíjet majetek města?
18. května 2020 / František Mikeš
Vzpomínka na Františka a Dagmar Vaněčkovy
14. května 2020 / Jan Vaněček
Ředitelka Krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová: Je důležité zachovat klid a dodržovat pravidla, která jsou nastavena. Jen tak to zvládneme
24. března 2020 / Jan Bohdal
Služby cestovního ruchu budou jednou z nejpostiženějších oblastí, říká VÁCLAV STÁREK
22. března 2020 / Vojtěch Berka
Dokument: KRIZOVÝ PLÁN KRUMLOVÁCI 2020
17. března 2020 / Vojtěch Němec, Václav Velek
Letiště České Budějovice – kouřová clona a kde je zdravý rozum?
07. února 2020 / Dalibor Uhlíř
Logistika se mění před očima, je potřeba se připravit na budoucí trendy!
20. ledna 2020 / Zdeňka Lovčí
Dělá to BUM! a město je na to bezzubé. Anebo ne?
02. prosince 2019 / Martin Střelec
Wintonovo dítě - Příběh židovské dívky
09. listopadu 2019 / Jan Vaněček
Potřebujeme opravdu Management Plán historického centra a podobné další studie?
01. listopadu 2019 / Jiří Čtvrtník
„Peníze tečou proudem do městské kasy.“
31. října 2019 / Zdeněk Duspiva
Otevřený dopis Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov
28. října 2019 / Jaroslav Berka
ROZHOVOR: Jiří Muk: Projekt Medialize it je o mezinárodní výměně zkušeností
27. září 2019 / Jiří Muk
Povídání o čističce a fajnym chłopakovi
21. září 2019 / Jan Vaněček
Finanční úřad v Kaplici neskončí
23. srpna 2019 / Pavel Talíř
Dopisové přítelkyně (Pen Friends)
16. července 2019 / Jan Vaněček
Milí Krumlováci, rozmohl se nám tady takový nešvar...
29. května 2019 / Jaroslav Berka
Umělci média potřebují - projekt UNES-CO Kateřiny Šedé a jeho mediální ohlasy
26. dubna 2019 / Zdeněk Duspiva
Jak dál s rozvojovým fondem?
25. února 2019 / Zdeněk Duspiva
Gymnázium v Kaplici má šanci
18. února 2019 / Zdeňka Lovčí
Připomínky opozičních zastupitelů k materiálu zastupitelstva o koupi ČOV [DOKUMENT]
17. února 2019 / ČK opozice
Podnikat během studia?
09. února 2019 / Zdeňka Lovčí
Rozpočet města v rozporu s přáním koalice
03. ledna 2019 / Miroslav Máče
Vyjádření českokrumlovské koalice k memorandu opozice ze dne 27. 11. 2018 [DOKUMENT]
03. ledna 2019 / ČK koalice
Co mne napadá? Kultura je péče o duši
14. prosince 2018 / Jan Vaněček
ROZHOVOR: Ředitelka GEU Kaplice Zdeňka Lovčí: Rodinná atmosféra na škole není žádné klišé
12. prosince 2018 / Jan Bohdal
(Také) českokrumlovský spisovatel a lékař Ladislav Ptáček by se letos dožil 110 let
29. listopadu 2018 / Jan Vaněček
Volbami to nekončí. Naopak
10. října 2018 / Jaroslav Berka
Divadlo s nejvyšším stropem
14. září 2018 / Jan Vaněček
Pozoruhodný říční druh: NEOVODÁK
13. září 2018 / Václav Král
Český Krumlov a UNESCO & UNES-CO
07. září 2018 / Jan Vaněček
Stanovisko ke kopírování části programu politických stran před komunálními volbami
07. září 2018 / Petr Šandera
Jak se žilo, žije a hlavně jak se nám občanům bude v Českém Krumlově žít?
16. srpna 2018 / Jiří Čtvrtník
Recept nejen pro Krumlováky: Mám málo peněz – co s tím?
04. června 2018 / Markéta Drdová
K projektu Unes-Co Kateřiny Šedé
12. dubna 2018 / Václav Král
Našemu městu chybí již řadu let vizionář
23. února 2018 / Miroslav Páral
ROZHOVOR: Jak podpořit zaměstnanost pracovníků v Krumlově? Nástroje jsou omezené, uvědomuje si Město Český Krumlov
09. února 2018 / Jan Bohdal
ROZHOVOR: Prakticky nevidím rozdíl v kvalitě výuky v Kaplici v porovnání s tím, jak se předměty učí na vysoké škole, říká ředitel kaplického gymnázia, ekonomické školy a učiliště Ladislav Šolc
26. ledna 2018 / Jan Bohdal
Krumlováci: Chceme vědět, jak se vám ve městě žije
30. prosince 2017 / Jaroslav Berka
Český Krumlov FREE.......
28. prosince 2017 / Zdeněk Duspiva
PŘEČETLI JSME ZA VÁS: Cíl dopravní koncepce města Český Krumlov: Integrace hromadné dopravy
26. prosince 2017 / Jan Bohdal
Můj opojný Český Krumlov
26. prosince 2017 / Václav Král
Návrh na vyslovení neplatnosti voleb do Zastupitelstva města Český Krumlov byl zamítnut [TISKOVÁ ZPRÁVA]02. listopadu 2018 21:17 / Autor: Jan Bohdal

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 2. listopadu 2018 zamítl návrh na vyslovení neplatnosti voleb do Zastupitelstva města Český Krumlov.

Návrh podal pan Václav Mocek, který zpochybnil průběh voleb do Zastupitelstva města Český Krumlov, konaných ve dnech 5. a 6. října 2018, a to konkrétně ve volebním okrsku č. 5 – Bytové družstvo U Trojice, dále ve volebním okrsku č. 7 – Základní škola T. G. Masaryka, ve volebních okrscích č. 10 a č. 12 – Střední odborná škola zdravotnická a střední odborné učiliště v ul. Tavírna. Domněnku o manipulaci s hlasovacími lístky navrhovatel nabyl na základě zjištěného rozsvíceného a zhasnutého světla v uvedených objektech a dále na základě zjištěného pohybu „podezřelých“ vozidel a osob v blízkosti těchto objektů. 

Ve věci bylo nařízeno jednání, které se uskutečnilo ve středu 31. října 2018. Soud k tomuto jednání kromě navrhovatele a odpůrců, Městského úřadu Český Krumlov a deseti volebních stran, které v komunálních volbách uspěly, předvolal rovněž osm svědků. Dotyční byli soudem vyslechnuti a byly provedeny důkazy, nimiž argumentoval navrhovatel, a dále důkazy, které si soud vyžádal od Městského úřadu Český Krumlov, konkrétně zápisy o průběhu voleb a výsledků hlasování z předmětných volebních okrsků. 

V odůvodnění rozsudku soud konstatuje, že žádné z tvrzení navrhovatele se nepotvrdilo a soud má za prokázané, že s volebními urnami ani hlasovacími lístky nebylo jakkoliv manipulováno. „Žádná z fotografií neprokazuje, že by v noci ze dne 5. října na 6. října docházelo k jakémukoliv pohybu ve volebních místnostech v okrscích č. 5, 7, 10 a 12, ani že by jakákoliv konkrétní osoba do těchto objektů vcházela či z nich vycházela. Návrhem uváděné podezřelé osoby se dle tvrzení navrhovatele nacházely vždy v blízkosti objektů, v nichž se volební místnosti nacházely, nikoliv v jejich interiéru, kde by přicházela v úvahu možnost manipulace s volebními urnami a hlasovacími lístky. Pořízené videozáznamy znázorňují pouze vozidla a osoby pohybující se v tomto okolí, aniž by prokazovaly jakékoliv navrhovatelovy pochybnosti stran zákonnosti průběhu komunálních voleb. Návrhem vznesené pochybnosti o průběhu voleb a ovlivňování jejich výsledků pak nebyly potvrzeny ani soudem vyslechnutými svědky,“ shrnuje soud, který formu návrhu označil za málem literární, napínavou a dobrodružnou. 

Závěrem soud považoval v této souvislosti za vhodné připomenout a zdůraznit účel volební stížnosti. V odůvodněných případech lze upozornit na možnou nezákonnost hlasování, voleb či volby kandidáta a na základě relevantních skutečností se domáhat rozhodnutí o jejich neplatnosti. Volební stížnost by však s ohledem na „volební jistotu“ voličů, měla být využívána pouze v případech odůvodněných, kdy je navrhovateli známa významná indicie, která je oprávněna zpochybnit volební výsledky, a kterou je navrhovatel schopen osvědčit relevantními důkazními prostředky. Ničím nepodložené spekulace do volební stížnosti nepatří. Oprávnění podat volební stížnost by tudíž nemělo být nadužíváno či dokonce zneužíváno, neboť by mohlo docházet k oslabení volební jistoty nastolené řádnými volebními výsledky. 

Rád bych poděkoval všem – a nebylo jich málo – kteří se na vypořádání volební stížnosti během posledních dvou týdnů větší či menší měrou podíleli. Stejně tak bych chtěl ocenit práci volebních komisí, zapisovatelek a zapisovatelů, kteří postupovali plně v souladu se zákonem. Zítřkem počíná běžet patnáctidenní lhůta, během níž se musí uskutečnit ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva,“ uvádí tajemník Městského úřadu Český Krumlov Radim Rouče. „Ustavující jednání zastupitelstva plánuji svolat na čtvrtek 15. listopadu 2018,“ potvrzuje starosta města Dalibor Carda. 

Úplné znění usnesení je k dispozici na elektronické úřední desce Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Zdroj: TZ, Město Český Krumlov