Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.
(Také) českokrumlovský spisovatel a lékař Ladislav Ptáček by se letos dožil 110 let
29. listopadu 2018 / Jan Vaněček
Volbami to nekončí. Naopak
10. října 2018 / Jaroslav Berka
Divadlo s nejvyšším stropem
14. září 2018 / Jan Vaněček
Pozoruhodný říční druh: NEOVODÁK
13. září 2018 / Václav Král
Český Krumlov a UNESCO & UNES-CO
07. září 2018 / Jan Vaněček
Stanovisko ke kopírování části programu politických stran před komunálními volbami
07. září 2018 / Petr Šandera
Jak se žilo, žije a hlavně jak se nám občanům bude v Českém Krumlově žít?
16. srpna 2018 / Jiří Čtvrtník
Recept nejen pro Krumlováky: Mám málo peněz – co s tím?
04. června 2018 / Markéta Drdová
K projektu Unes-Co Kateřiny Šedé
12. dubna 2018 / Václav Král
Našemu městu chybí již řadu let vizionář
23. února 2018 / Miroslav Páral
ROZHOVOR: Jak podpořit zaměstnanost pracovníků v Krumlově? Nástroje jsou omezené, uvědomuje si Město Český Krumlov
09. února 2018 / Jan Bohdal
ROZHOVOR: Prakticky nevidím rozdíl v kvalitě výuky v Kaplici v porovnání s tím, jak se předměty učí na vysoké škole, říká ředitel kaplického gymnázia, ekonomické školy a učiliště Ladislav Šolc
26. ledna 2018 / Jan Bohdal
Krumlováci: Chceme vědět, jak se vám ve městě žije
30. prosince 2017 / Jaroslav Berka
Český Krumlov FREE.......
28. prosince 2017 / Zdeněk Duspiva
PŘEČETLI JSME ZA VÁS: Cíl dopravní koncepce města Český Krumlov: Integrace hromadné dopravy
26. prosince 2017 / Jan Bohdal
Konference o vzdělávání na Kaplicku ustavila pracovní skupinu pro rovné příležitosti, která pomůže zefektivnit spolupráci škol29. listopadu 2018 16:05 / Autor: Jan Bohdal Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) na Kaplicku zaměstnal ve čtvrtek 22. listopadu projektové manažery, učitele, ředitele i zástupce profesních organizací, ale také třeba psychology. Konferenci „Plánujme, realizujme a vzdělávejme se“ pořádala Místní akční skupina Pomalší v Kaplici. Souhrn poznatků, námětů a návrhů konkrétních potřeb pro vzdělávání na úrovni mateřských, základních, a základních uměleckých škol a zařízeních poskytujících zájmové a neformální vzdělávání, byl předmětem závěrečného moderovaného workshopu. Stěžejním tématem byly rovné příležitosti ve vzdělávání a z diskuse vyplynulo, že si učitelé a ředitelé škol z praxe uvědomují potřebu řešení některých nedostatků vzdělávacího systému. Do problémů se dostávají například žáci se zdravotním či sociálním znevýhodněnímnebo s odlišným mateřským jazykem. Na řešení těchto témat sice existují prostředky z grantů a dotací, ale ani ty zcela nepokryjí veškeré potřeby. Například speciální pedagog účinně doplňuje učitelský sbor, ale jeho expertní zaměření bohužel nestačí na řešení problému třeba s dorozumíváním se žákem, který ovládá pouze svůj cizí mateřský jazyk. Potřebu tlumočníka by mohl řešit místní akční plán vzdělávání a jeho pracovní skupina, složená z odborníků z praxe a se znalostí školského prostředí Kaplicka. Nejedná se o jediný příklad pomoci, související s tzv. inkluzí ve školství. Potřebná je, podle přítomných, práce s celou komunitou cizích státních příslušníků, která žije v našem regionu. Je pochopitelné, že pokud se celá rodina dobře adaptuje na naše prostředí, děti pak ve škole mohou lépe prosperovat. V hodinové diskusi zazněla také podnětná doporučení pro postupy práce s nadanými dětmi, větší zapojení škol do komunitního života, a externích pomocníků ve výuce, např.  rodiče, kteří mohou přenést své profesionální zkušenosti do mimoškolních aktivit žáků například v kroužcích. Díky zapojení dalších pomocných sil do výuky a doučování, např. studentů vyšších ročníků vysokých škol, dochází k omezení „honu na učitele“, kteří jsou mnohdy odpoledním doučováním vyčerpaní, a efektivita výuky se ztrácí. Diskutující se shodli na tom, že podstatnou roli v rozvoji školních i mimoškolních aktivit hrají lidské zdroje a finanční prostředky. Školy samy o sobě oslovují místní firmy a podnikatele, žáci si zase některé programy částečně hradí z vlastních prostředků, respektive je hradí jejich rodiče. I dobrovolnictví a mezigenerační spolupráce proto hraje významnou roli pro rozvoj žáků v rámci školního i mimoškolního vzdělávání. Vztah mezi jednotlivými aktéry vzdělávacího systému by měla zefektivnit právě pracovní skupina pro rovné příležitosti, která se při workshopu ustavila. Ti, kteří se již účastnili první etapy projektu místního akčního plánu pro rozvoj vzdělávání, shledali, že dochází k úspěšnému sdílení zkušeností z praxe a dobrých nápadů pro zlepšení místních podmínek pro vzdělávání. Proto i v druhé etapě projektu bude rozšířen počet výjezdů za sbíráním podnětů, zkušeností a příkladů dobré praxe do jiných regionů. Za MAS Pomalší Zdeněk Říha, koordinátor projektu MAP www.maspomalsi.cz www.mapvzdelavani.cz Konference byla financována z projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Kaplice – MAP II“, č. proj. CZ.02.3.68/0.0/0.017_047/0008693. Zdroj: TZ MAS Pomalší