Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.
Jihočeský kraj má rozpočet na příští rok s příjmy 17,9 miliardy a výdaji 18,4 miliardy korun14. prosince 2018 08:52 / Autor: Monitor - redakce
S celkovými příjmy 17,9 miliardy korun a výdaji 18,4 miliardy korun počítá rozpočet Jihočeského kraje na rok 2019. Včera jej schválili krajští zastupitelé, když z celkového počtu 49 registrovaných hlasovalo 38 pro, proti nebyl žádný a 8 se zdrželo. Šest zastupitelů z celkového počtu 55 nebylo přítomno.  Z rozdílu mezi navrženými příjmy a výdaji vyplývá, že výsledkem je zhruba půlmiliardový schodek. „Jako dobří hospodáři pokryjeme tento schodek ze svých zdrojů, konkrétně z finančních rezerv z minulých let," zdůraznil náměstek hejtmanky pro finance Jaromír Novák. Celkové výdaje ve výši 18,4 miliardy korun jsou rozčleněny na běžné a kapitálové, tedy investiční. Běžné výdaje, které lze obecně charakterizovat jako provozní, činí 14,1 miliardy. Kapitálové výdaje pak činí 4,3 miliardy korun. Kraj v současné době nesplácí žádný úvěr a zároveň se snaží průběžně navyšovat fond rezerv. Mezi hlavní priority návrhu rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2019 patří: *Pokračování realizace jednotlivých projektů v rámci aktuálního programovacího období 2014 - 2020 s aktivním využitím prostředků z minulých let, které jsou kvůli předfinancování uloženy na účtu Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje *Finanční zajištění maximálně možné míry investic s využitím vlastních zdrojů kraje *Finanční zajištění dopadů předchozích rozhodnutí vlády o zvýšení platů zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a to výhradně z vlastních zdrojů kraje *Obezřetnost při odhadování příjmů Jihočeského kraje ze sdílených daní *Eliminace potřeby čerpání úvěrů, a to jak v roce 2019, tak i v následujících letech 2020 a 2021, jako nástroje k naplnění pravidel rozpočtové odpovědnosti Zdroj a více: Jcted.cz