Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.
V Kaplici poskytují zdravotní péči dva noví praktiční lékaři [TISKOVÁ ZPRÁVA]21. února 2019 18:40 / Autor: Monitor - redakce

Dva noví praktičtí lékaři nastoupili do kaplického zdravotního střediska. MUDr. Libor Hlavatý a MUDr. Pavel Strejc převzali pacienty po MUDr. Jaroslavu Radíkovi. Provozovatelem ordinace je společnost G8 OPEN, která již na Kaplicku provozuje ordinace v Horní Stropnici a Benešově nad Černou a kromě Kaplice se bude od března věnovat lékařské péči v Malontech. Vedení města Kaplice je spokojeno s tímto řešením dlouhodobého problému s nedostatkem lékařů. 
Kaplice, 21. února 2019
Problematika obsazení lékařské péče je v kompetenci krajského úřadu a zdravotní pojišťovny. Město Kaplice však vyvíjí veškerou snahu obsazení zdravotního střediska nejen všeobecnými lékaři, ale také specialisty proto, aby byla zajištěna kvalitní zdravotní péče pro občany města. V průběhu uplynulého roku řešila kaplická radnice problém s jedním chybějícím praktickým lékařem. Starosta Kaplice Pavel Talíř proto vstoupil do jednání s jednatelkou společnosti G8 OPEN a primářkou MUDr. Olgou Janovskou. Tato společnost již provozuje ordinace v Horní Stropnici a Benešově nad Černou. Od začátku března bude také provozovat ordinaci praktického lékaře v Malontech. Na základě pozitivních referencí a místního působení lékařů v naší oblasti byl logickým krokem další vývoj jednání, směřujícího k obsazení ordinací v Kaplici. Společnost G8 OPEN a její lékaři splňují všechny zákonné podmínky proto, aby mohli vést kaplickou ordinaci praktického lékaře. Jednou z nich je odborný dohled, který v Kaplici zajišťuje MUDr. Martin Kral, působí právě v Horní Stropnici a v Benešově nad Černou. Po delší době se tedy podařilo nepříznivou situaci s nedostatkem lékařů stabilizovat. „Jsem moc ráda, že se podařilo zajistit dva obvodní lékaře pro polikliniku v Kaplici. V současné době, kdy nedostatek lékařů je obecně znám, je to velký úspěch,“ hodnotila situaci radní Kaplice JUDr. Vanda Kárová a doplnila: „Obyvatelé Kaplice tak mají zajištěnu péči obvodního lékaře a přitom se dále jedná o zajištění lékaře specialisty - ortopeda.“ V provozu nadále zůstávají ordinace provozované společností PRAKTIK MM a MUDr. Kláry Kadičové. Zdravotní dokumentace pacientů MUDr. Jaroslava Radíka, který v Kaplici ukončil činnost, byla předána společnosti G8 OPEN. Ta bude poskytovat primární péči praktického lékaře pro dospělé pacienty a kromě pacientů po MUDr. Radíkovi registruje i další zájemce o lékařskou péči. „Disponujeme moderní přístrojovou technikou, kterou jsou vybaveny všechny naše ordinace. Jedná se především o EKG (pro měření srdeční aktivity) a INR (pro pacienty na warfarinu). Přímo v ambulanci provádíme také odběry krve. Abychom předešli zbytečné indikaci antibiotik, je u nás samozřejmostí i CRP vyšetření,“ shrnula Ing. Gabriela Levá ze společnosti G8 OPEN. Kromě kvalitní péče v ordinacích poskytuje nový provozovatel také návštěvu sestry v terénu. „Jedná se o službu, která je pro pacienty zcela zdarma. V praxi funguje tak, že v případě potřeby jsme schopni zajistit pravidelné návštěvy naší zdravotní sestry v domácím prostředí těch pacientů, pro které je problém se do naší ordinace dopravit,“ upřesnila Levá s tím, že neméně významnou oblastí působení je tzv. závodní péče zaměřená na zaměstnavatele v regionu Kaplicka. V Kaplici se o své pacienty starají v rámci služeb G8 OPEN dva lékaři, MUDr. Hlavatý a MUDr. Strejc.
MUDr. Libor Hlavatý pochází z Českých Budějovic, vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni, kde absolvoval v roce 2005. Po ukončení studia nastoupil do Nemocnice České Budějovice a.s. na Oddělení nukleární medicíny. Atestaci z oboru nukleární medicíny absolvoval v roce 2012.
MUDr. Pavel Strejc pochází ze západočeského Tachova. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy absolvoval v r. 1985 v Plzni. Jeho hlavní specializací byla mnoho let kardiologie. Pracoval mimo jiné v Nemocnici České Budějovice ve funkci vedoucího lékaře kardiostimulačního centra, kde zavedl do praxe četné nové léčebné postupy. Je držitelem několika funkčních licencí, mimo jiné také chirurgické. Jako externista pracoval několik let na rychlé záchranné službě, v léčebně dlouhodobě nemocných a na lékařské službě první pomoci. V posledních čtyřech letech své zkušenosti uplatňuje jako praktický lékař pro dospělé.