Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.
Jeden svět v Českém Krumlově hledá, co nás spojuje [TISKOVÁ ZPRÁVA]27. února 2019 08:57 / Autor: Monitor - redakce

Identita a její různé podoby v globalizovaném světě 21. století – to je téma, které se rozhodl prozkoumat letošní Jeden svět pod heslem Bezpečná blízkost. Letošní ročník refektuje rozdělenost společnosti, o které poslední dobou často slýcháme. Téma festivalu si klade za cíl prozkoumat, jak blízko si různé sociální skupiny mohou, či nemohou být. Pokouší se zjistit, jaká vzdálenost je nutná k vzájemnému porozumění.
Mezinárodní festival dokumentárních flmů o lidských právech Jeden svět, který tento rok proběhne v Českém Krumlově již podeváté, navštíví každoročně okolo 1200 diváků všeho věku.
Naším cílem je přinášet témata z České republiky i ze světa, kterým je věnována malá nebo dokonce žádná pozornost. Přivážíme do města flmy s lidskoprávní tematikou a k diskuzím zveme odborníky, tvůrce nebo jiné zajímavé hosty, díky čemuž se nám daří ukazovat svět ve všech barvách, nikoliv černobíle. A nejinak tomu bude i tento rok.
Projekce pro školy odstartují již v pondělí 18.3. na 4 promítacích místech (Bouda, Studijní centrum, sál gymnázia a sál Městského divadla.) Kolem tisícovky žáků a studentů zde má možnost zhlédnout dokumentární snímky a následně diskutovat o společenských tématech s moderátorem či moderátorkou. Sociální sítě, rodinné vztahy či kulturní rozdíly jsou témata, které jsou mladé generaci blízké. Diskuze tak atraktivní formou mimo školní lavice doplňují témata probíraná v rámci školních předmětů.
Pro nižší věkové skupiny jsou v nabídce sociální spoty upozorňující na život lidí s různými hendikepy nebo například na plýtvání potravinami. Projekce je dále sestavena z kratších flmů, které přináší konkrétní příběhy dětí. Některé se snaží najít cestu z chudoby, další mají problém s překonáváním strachu. Každý flm je doplněn moderovanou debatou s malými diváky.
Pro žáky vyšších ročníků ZŠ a studenty SŠ jsou připraveny flmy se zhruba hodinovou stopáží, které nabízejí hlubší vhled do problematiky ekologie, sociálních sítí, sexuálního násilí, extremismu či občanského aktivismu. Nejčastěji voleným flmem je #FollowMe, ve kterém reportér Nicolas proniká pod pokličku sociální sítě Instagram a objevuje její stinné stránky. Učitelé se nezalekli ani dokumentu Reds, do toho!, který tematizuje znásilnění a postoje společnosti, která má tendenci takový čin bagatelizovat či svalovat vinu na oběť. Tento flm je určen studentům starším 16ti let.
Projekce pro veřejnost proběhnou od čtvrtka 21.3. do soboty 23.3. v prostorách Městského divadla a divadelního klubu Ántré. Většina flmů je doplněna debatou s odborníky či flmovými tvůrci. Veřejné projekce zahájí ve čtvrtek 21.3. od 17:00 snímek Bohové z Molenbeeku. Ten na téma identity nahlíží skrze dětství tří nerozlučných kamarádů, sousedů z bruselské čtvrti Molenbeek, která si získala mediální reputaci jako domov islámských radikálů. Přestože každý pochází ze zcela odlišných světů, společně hledají odpovědi na otázky týkající se islámu, křesťanství a víry v toho správného boha. Jejich harmonické soužití narušují teroristické útoky, které byly připravovány právě v Molenbeeku.
Následovat bude dalších sedm snímků. Festival zakončíme v sobotu 23.3. od 19:00 dokumentárním čardášemKapela od českého režiséra Ladislava Kaboše. Film vypráví příběh kapely Gypsy Band Lomnické Čháve, jejíž ústřední postavou je dobrosrdečný manažer Stano Čonka. K jeho práci patří i to, že hlídá některé muzikanty, aby svoje nástroje nenechávali v zastavárně. Křehké vyprávění o outsiderech s velkým talentem bude doplněno debatou s protagonisty flmu.
Kapela Gypsy Band Lomnické Čháve za námi dorazí z šest set kilometrů vzdálené slovenské vesnice, aby nám zahrála v sobotu 23.3. od 21:00 v divadelním klubu Ántré na závěrečném koncertě, který organizujeme ve spolupráci s Mezinárodním hudebním festivalem Český Krumlov.
Mimo to budeme diskutovat i nad lokálními tématy. Tématem letošní sobotní panelové debaty bude Kultura v Českém Krumlově, ve které s lidmi, kteří se kultuře v Českém Krumlově věnují, prodiskutujeme její současný stav a budoucí směřování.
Festival je organizován společností Člověk v tísni pod hlavičkou Centra pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. a ve spolupráci s Gymnáziem, Český Krumlov. Našimi partnery a podporovateli jsou Město Český Krumlov, Jihočeský kraj, MŠMT, MMR, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, ČEVAK, a.s., Vlašský dvůr, WIP, Studijní centrum, Městské divadlo, Českokrumlovský rozvojový fond, Divadelní klub Ántré, EWAC s.r.o., Krumlov House, Praha-collection s.r.o. Jewellery a Povltavská stavební společnosti s.r.o.
Záštitu nad festivalem převzal již tradičně starosta města Mgr. Dalibor Carda.
Kompletní program je dostupný na webu www.jedensvet.cz/2019/cesky-krumlov