Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.
Pochybnosti nad investicí do čističky?
15. ledna 2021 / František Mikeš
Průtahy s kauzou Čapí hnízdo
11. ledna 2021 / František Mikeš
V krizi se projeví síla a efektivnost státu při eliminaci krizových jevů
06. ledna 2021 / František Mikeš
Hraniční pásmo
21. prosince 2020 / Jan Vaněček
Migrace a volby
13. listopadu 2020 / František Mikeš
Koupit nebo nekoupit ČOV a „Obchvatný kanál“?
20. června 2020 / Antonín Princ
OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ: Budoucnost ve světě ojedinělé open air divadelní scény v Českém Krumlově
08. června 2020 / František Mikeš
OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ: Quo vadis, otáčko?
08. června 2020 / Jan Vaněček
Povídka z knihy Veselosti z krumlovského Česka: Děda Šeda
31. května 2020 / Jan Vaněček
OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ: Reakce na vystoupení místostarosty Martina Háka v ČT k připravované opravě otáčivého hlediště
31. května 2020 / František Mikeš
K tématu nákupu čistírny odpadních vod
24. května 2020 / František Mikeš
Jak dál rozvíjet majetek města?
18. května 2020 / František Mikeš
Vzpomínka na Františka a Dagmar Vaněčkovy
14. května 2020 / Jan Vaněček
Ředitelka Krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová: Je důležité zachovat klid a dodržovat pravidla, která jsou nastavena. Jen tak to zvládneme
24. března 2020 / Jan Bohdal
Služby cestovního ruchu budou jednou z nejpostiženějších oblastí, říká VÁCLAV STÁREK
22. března 2020 / Vojtěch Berka
Dokument: KRIZOVÝ PLÁN KRUMLOVÁCI 2020
17. března 2020 / Vojtěch Němec, Václav Velek
Letiště České Budějovice – kouřová clona a kde je zdravý rozum?
07. února 2020 / Dalibor Uhlíř
Logistika se mění před očima, je potřeba se připravit na budoucí trendy!
20. ledna 2020 / Zdeňka Lovčí
Dělá to BUM! a město je na to bezzubé. Anebo ne?
02. prosince 2019 / Martin Střelec
Wintonovo dítě - Příběh židovské dívky
09. listopadu 2019 / Jan Vaněček
Potřebujeme opravdu Management Plán historického centra a podobné další studie?
01. listopadu 2019 / Jiří Čtvrtník
„Peníze tečou proudem do městské kasy.“
31. října 2019 / Zdeněk Duspiva
Otevřený dopis Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov
28. října 2019 / Jaroslav Berka
ROZHOVOR: Jiří Muk: Projekt Medialize it je o mezinárodní výměně zkušeností
27. září 2019 / Jiří Muk
Povídání o čističce a fajnym chłopakovi
21. září 2019 / Jan Vaněček
Finanční úřad v Kaplici neskončí
23. srpna 2019 / Pavel Talíř
Dopisové přítelkyně (Pen Friends)
16. července 2019 / Jan Vaněček
Milí Krumlováci, rozmohl se nám tady takový nešvar...
29. května 2019 / Jaroslav Berka
Umělci média potřebují - projekt UNES-CO Kateřiny Šedé a jeho mediální ohlasy
26. dubna 2019 / Zdeněk Duspiva
Jak dál s rozvojovým fondem?
25. února 2019 / Zdeněk Duspiva
Gymnázium v Kaplici má šanci
18. února 2019 / Zdeňka Lovčí
Připomínky opozičních zastupitelů k materiálu zastupitelstva o koupi ČOV [DOKUMENT]
17. února 2019 / ČK opozice
Podnikat během studia?
09. února 2019 / Zdeňka Lovčí
Rozpočet města v rozporu s přáním koalice
03. ledna 2019 / Miroslav Máče
Vyjádření českokrumlovské koalice k memorandu opozice ze dne 27. 11. 2018 [DOKUMENT]
03. ledna 2019 / ČK koalice
Co mne napadá? Kultura je péče o duši
14. prosince 2018 / Jan Vaněček
ROZHOVOR: Ředitelka GEU Kaplice Zdeňka Lovčí: Rodinná atmosféra na škole není žádné klišé
12. prosince 2018 / Jan Bohdal
(Také) českokrumlovský spisovatel a lékař Ladislav Ptáček by se letos dožil 110 let
29. listopadu 2018 / Jan Vaněček
Volbami to nekončí. Naopak
10. října 2018 / Jaroslav Berka
Divadlo s nejvyšším stropem
14. září 2018 / Jan Vaněček
Pozoruhodný říční druh: NEOVODÁK
13. září 2018 / Václav Král
Český Krumlov a UNESCO & UNES-CO
07. září 2018 / Jan Vaněček
Stanovisko ke kopírování části programu politických stran před komunálními volbami
07. září 2018 / Petr Šandera
Jak se žilo, žije a hlavně jak se nám občanům bude v Českém Krumlově žít?
16. srpna 2018 / Jiří Čtvrtník
Recept nejen pro Krumlováky: Mám málo peněz – co s tím?
04. června 2018 / Markéta Drdová
K projektu Unes-Co Kateřiny Šedé
12. dubna 2018 / Václav Král
Našemu městu chybí již řadu let vizionář
23. února 2018 / Miroslav Páral
ROZHOVOR: Jak podpořit zaměstnanost pracovníků v Krumlově? Nástroje jsou omezené, uvědomuje si Město Český Krumlov
09. února 2018 / Jan Bohdal
ROZHOVOR: Prakticky nevidím rozdíl v kvalitě výuky v Kaplici v porovnání s tím, jak se předměty učí na vysoké škole, říká ředitel kaplického gymnázia, ekonomické školy a učiliště Ladislav Šolc
26. ledna 2018 / Jan Bohdal
Krumlováci: Chceme vědět, jak se vám ve městě žije
30. prosince 2017 / Jaroslav Berka
Český Krumlov FREE.......
28. prosince 2017 / Zdeněk Duspiva
PŘEČETLI JSME ZA VÁS: Cíl dopravní koncepce města Český Krumlov: Integrace hromadné dopravy
26. prosince 2017 / Jan Bohdal
Můj opojný Český Krumlov
26. prosince 2017 / Václav Král
V Krumlově startuje třetí ročník participativního rozpočtu, na projekty občanů rozdělí milion korun [TISKOVÁ ZPRÁVA]03. června 2019 11:52 / Autor: Město Český Krumlov

Jeden milion korun. To je částka, kterou se rozhodli krumlovští zastupitelé vyčlenit na projekty, které budou letos opět obyvatelé sami navrhovat a rozhodovat hlasováním o jejich realizaci.  
Participativní rozpočet se pomalu stává součástí života Českého Krumlova a pomáhá k zapojení a vtažení většího počtu občanů města, organizací působících na území města a podnikatelů do rozhodování a přípravy dění ve městě.
„Tímto projektem usilujeme o zlepšení komunikace a vytvoření sounáležitosti s městem, kdy si sami obyvatelé navrhují projekty dle svých zájmů a aktivit, o jejichž realizaci potom také hlasují,“uvádí místostarosta Josef Hermann.
Občané mohou své náměty a projekty předkládat od 1. do 30. června 2019buď prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na www.rozpocet.KrumlovSobe.cz nebo v tištěné podobě na podatelně městského úřadu.
V průběhu července a srpna budou navrhovatelé kontaktováni koordinátorem participativního rozpočtu k případnému dopracování, souběžně pak bude probíhat posouzení projektů z hlediska souladu se zásadami.
V září budou projekty představeny veřejnosti. Obyvatelé budou seznámeni s předloženými náměty a s projekty, které splnily podmínky a postupují do hlasování.
„Říjen mají předkladatelé na kampaň, v níž by své projekty měli dostat do povědomí svých spoluobčanů, svého okolí, aby pro své projekty získali co nejvíce hlasujících. To, jak byli úspěšní, zjistí při hlasování v listopadu,“objasňuje místostarosta.
Území města bylo rozděleno do devíti částí, pro které byla z 1 000 000 Kč vyčleněna konkrétní částka na projekty podle předem stanoveného klíče. Sestává z pevné částky, k níž je připočtena proměnná částka podle počtu obyvatel. Z participativního rozpočtu bylo vyčleněno centrum města, území městské památkové rezervace. Jeho rozvoj je dlouhodobě podporován prostřednictvím jiných zdrojů, např. programu regenerace městských památkových zón a rezervací.
Zásady 3. ročníku participativního rozpočtu

 • v rozpočtu města pro rok 2020 bude na zajištění realizace vítězných projektů vyčleněna celková částka 1 000 000 Kč (alokace);
 • správní území města je rozděleno do 9 oblastí – územně celistvých území;
 • celková alokace je do těchto 9 oblastí rozdělena kombinací paušální částky a částky podle počtu obyvatel (klíč je orientační, konečná částka je zaokrouhlena);
 • do systému není navrženo území městské památkové rezervace, které je dlouhodobě podporováno prostřednictvím jiných zdrojů, např. z programů regenerace;
 • projekty, které mohou být financovány z participativního rozpočtu:
 • veřejně přístupné projekty dostupné všem obyvatelům (děti, rodiče, dospělí, senioři, zdravotně postižení atd.);
 • přípustné jsou investiční i neinvestiční (tzv. měkké i tvrdé) projekty;
 • v případě projektů investičního charakteru musí být v souladu s územním plánem, příp. s dalšími koncepcemi, územními, urbanistickými a architektonickými studiemi či investičními záměry města;
 • předpokládané náklady projektu musí být maximálně ve výši alokace pro danou lokalitu;
 • v případě projektů investičního charakteru musí být realizovány na majetku města (příp. musí být předem vyjasněny a vyřešeny majetkoprávní vztahy);
 • nesmí být v kolizi s jinými projekty;
 • přípustné jsou projekty realizované na celém území města, vyjma historického centra;
 • předpokládaná doba realizace je max. 1 rok;
 • navrženy mohou být rovněž projekty spolufinancované z dalších zdrojů (např. sponzorování);
 • vybrané projekty investičního charakteru budou zajištěny příslušným odborem městského úřadu;
 • měkké projekty – komunitní aktivity, společenské a volnočasové aktivity budou zajišťovány přímo navrhovateli projektu, příslušný odbor městského úřadu zajistí zejména financování akce;
 • nejedná se o grantový program, navrhovatel projektu není příjemcem podpory;
 • projekty mohou navrhovat jakékoliv fyzické či právnické osoby bez ohledu na trvalé bydliště;
 • projekty jsou předkládány na strukturovaném elektronickém formuláři;
 • o výběru projektu budou rozhodovat hlasováním obyvatelé s trvalým bydlištěm v dané oblasti starší 16 let, oprávněnost hlasujících bude ověřována;
 • hlasování proběhne prostřednictvímwebové aplikace;
 • realizovány jsou projekty v pořadí vzešlém z hlasování s maximálním využitím vyčleněných prostředků.
  Pro 3. ročník participativního rozpočtu není vyčleněn bonus za účast při hlasování.
  Změny oproti předchozím ročníkům
  Úpravy oproti předchozím dvěma ročníkům se týkají zejména způsobu sběru projektových námětů a následného hlasování.
  „Snažíme se tyto fáze maximálně zjednodušit, a proto bude sběr probíhat prostřednictvím jednoduchého webového formuláře nebo přes tiskopis. Rovněž aplikace sloužící pro hlasování bude zjednodušena,“uvádí Radka Ondriášová, koordinátorka projektu.
  Projednání předložených námětů pak bude probíhat přímo s koordinátorem, který bude předkladatele kontaktovat v průběhu července a srpna.
  „Věříme, že tyto změny přispějí ke zlepšení celého procesu a k pozitivnímu vnímání celého projektu participativního rozpočtu,“doplňuje Radka Ondriášová.
  V pilotním ročníku 2017 byla v rozpočtu města vyčleněna na realizaci vítězných projektů částka 500 000 Kč. V prvním ročníku bylo hlasováno celkem o 25 projektech v osmi částech (pro Slupenec nebyl předložen žádný návrh projektu). Ve druhém ročníku byla navýšena celková částka na 750 000 Kč a hlasovalo se celkem o 20 projektech v osmi částech města vyjma Vyšného, kde nebyl předložen žádný projektový námět. Realizace projektů bude probíhat v letošním roce.
  Více na www.rozpocet.KrumlovSobe.cz.