Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.
Pochybnosti nad investicí do čističky?
15. ledna 2021 / František Mikeš
Průtahy s kauzou Čapí hnízdo
11. ledna 2021 / František Mikeš
V krizi se projeví síla a efektivnost státu při eliminaci krizových jevů
06. ledna 2021 / František Mikeš
Hraniční pásmo
21. prosince 2020 / Jan Vaněček
Migrace a volby
13. listopadu 2020 / František Mikeš
Koupit nebo nekoupit ČOV a „Obchvatný kanál“?
20. června 2020 / Antonín Princ
OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ: Budoucnost ve světě ojedinělé open air divadelní scény v Českém Krumlově
08. června 2020 / František Mikeš
OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ: Quo vadis, otáčko?
08. června 2020 / Jan Vaněček
Povídka z knihy Veselosti z krumlovského Česka: Děda Šeda
31. května 2020 / Jan Vaněček
OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ: Reakce na vystoupení místostarosty Martina Háka v ČT k připravované opravě otáčivého hlediště
31. května 2020 / František Mikeš
K tématu nákupu čistírny odpadních vod
24. května 2020 / František Mikeš
Jak dál rozvíjet majetek města?
18. května 2020 / František Mikeš
Vzpomínka na Františka a Dagmar Vaněčkovy
14. května 2020 / Jan Vaněček
Ředitelka Krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová: Je důležité zachovat klid a dodržovat pravidla, která jsou nastavena. Jen tak to zvládneme
24. března 2020 / Jan Bohdal
Služby cestovního ruchu budou jednou z nejpostiženějších oblastí, říká VÁCLAV STÁREK
22. března 2020 / Vojtěch Berka
Dokument: KRIZOVÝ PLÁN KRUMLOVÁCI 2020
17. března 2020 / Vojtěch Němec, Václav Velek
Letiště České Budějovice – kouřová clona a kde je zdravý rozum?
07. února 2020 / Dalibor Uhlíř
Logistika se mění před očima, je potřeba se připravit na budoucí trendy!
20. ledna 2020 / Zdeňka Lovčí
Dělá to BUM! a město je na to bezzubé. Anebo ne?
02. prosince 2019 / Martin Střelec
Wintonovo dítě - Příběh židovské dívky
09. listopadu 2019 / Jan Vaněček
Potřebujeme opravdu Management Plán historického centra a podobné další studie?
01. listopadu 2019 / Jiří Čtvrtník
„Peníze tečou proudem do městské kasy.“
31. října 2019 / Zdeněk Duspiva
Otevřený dopis Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov
28. října 2019 / Jaroslav Berka
ROZHOVOR: Jiří Muk: Projekt Medialize it je o mezinárodní výměně zkušeností
27. září 2019 / Jiří Muk
Povídání o čističce a fajnym chłopakovi
21. září 2019 / Jan Vaněček
Finanční úřad v Kaplici neskončí
23. srpna 2019 / Pavel Talíř
Dopisové přítelkyně (Pen Friends)
16. července 2019 / Jan Vaněček
Milí Krumlováci, rozmohl se nám tady takový nešvar...
29. května 2019 / Jaroslav Berka
Umělci média potřebují - projekt UNES-CO Kateřiny Šedé a jeho mediální ohlasy
26. dubna 2019 / Zdeněk Duspiva
Jak dál s rozvojovým fondem?
25. února 2019 / Zdeněk Duspiva
Gymnázium v Kaplici má šanci
18. února 2019 / Zdeňka Lovčí
Připomínky opozičních zastupitelů k materiálu zastupitelstva o koupi ČOV [DOKUMENT]
17. února 2019 / ČK opozice
Podnikat během studia?
09. února 2019 / Zdeňka Lovčí
Rozpočet města v rozporu s přáním koalice
03. ledna 2019 / Miroslav Máče
Vyjádření českokrumlovské koalice k memorandu opozice ze dne 27. 11. 2018 [DOKUMENT]
03. ledna 2019 / ČK koalice
Co mne napadá? Kultura je péče o duši
14. prosince 2018 / Jan Vaněček
ROZHOVOR: Ředitelka GEU Kaplice Zdeňka Lovčí: Rodinná atmosféra na škole není žádné klišé
12. prosince 2018 / Jan Bohdal
(Také) českokrumlovský spisovatel a lékař Ladislav Ptáček by se letos dožil 110 let
29. listopadu 2018 / Jan Vaněček
Volbami to nekončí. Naopak
10. října 2018 / Jaroslav Berka
Divadlo s nejvyšším stropem
14. září 2018 / Jan Vaněček
Pozoruhodný říční druh: NEOVODÁK
13. září 2018 / Václav Král
Český Krumlov a UNESCO & UNES-CO
07. září 2018 / Jan Vaněček
Stanovisko ke kopírování části programu politických stran před komunálními volbami
07. září 2018 / Petr Šandera
Jak se žilo, žije a hlavně jak se nám občanům bude v Českém Krumlově žít?
16. srpna 2018 / Jiří Čtvrtník
Recept nejen pro Krumlováky: Mám málo peněz – co s tím?
04. června 2018 / Markéta Drdová
K projektu Unes-Co Kateřiny Šedé
12. dubna 2018 / Václav Král
Našemu městu chybí již řadu let vizionář
23. února 2018 / Miroslav Páral
ROZHOVOR: Jak podpořit zaměstnanost pracovníků v Krumlově? Nástroje jsou omezené, uvědomuje si Město Český Krumlov
09. února 2018 / Jan Bohdal
ROZHOVOR: Prakticky nevidím rozdíl v kvalitě výuky v Kaplici v porovnání s tím, jak se předměty učí na vysoké škole, říká ředitel kaplického gymnázia, ekonomické školy a učiliště Ladislav Šolc
26. ledna 2018 / Jan Bohdal
Krumlováci: Chceme vědět, jak se vám ve městě žije
30. prosince 2017 / Jaroslav Berka
Český Krumlov FREE.......
28. prosince 2017 / Zdeněk Duspiva
PŘEČETLI JSME ZA VÁS: Cíl dopravní koncepce města Český Krumlov: Integrace hromadné dopravy
26. prosince 2017 / Jan Bohdal
Můj opojný Český Krumlov
26. prosince 2017 / Václav Král
Město Český Krumlov vydává přehled doporučení, která pomohou stavebníkům v orientaci plánování a povolování staveb [TISKOVÁ ZPRÁVA]26. dubna 2018 13:09 / Autor: Monitor - redakce
Stavebníkům, investorům a vlastníkům nemovitostí slouží nová příručka, která srozumitelným způsobem vysvětluje postupy v procesu umísťování a povolování staveb v Českém Krumlově. Dokument se také zaměřuje na přiblížení role městského architekta. Město Český Krumlov aktuálně vydává „Doporučení pro stavebníky“, metodický materiál, který přehledně uvádí jednotlivé kroky, jaké musí stavebníci absolvovat při projektování stavby tak, aby šli co nejefektivnější cestou. Dvoustránková metodická pomůcka vede stavebníky, jak mají jednat v konkrétních situacích, s kým je třeba konzultovat záměr při koupi pozemku, nebo kde naleznou potřebné formuláře. Stavebník má jasný návod, jak postupovat a co má udělat nejdřív; zpracovat studii, konzultovat záměr s Odborem úřadu územního plánování, následně dostane předběžné posouzení, pak rozpracovává studii do vizualizace, kterou konzultuje s městským architektem. Předběžné posouzení může promítnout do projektové dokumentace, kterou dál posuzuje městský úřad. Dodržením doporučených postupů stavebníci předejdou mnoha případným nedorozuměním a mají pak větší pravděpodobnost, že procesem stanovisek a vyjadřování orgánů projdou úspěšně. Díky dodržování doporučení bude možné usměrňovat rozvoj Českého Krumlova tak, aby byla respektována urbanistická a architektonická hlediska. „Dostali jsme se do situace, kdy tu v posledních letech vyrostly objekty, nástavby a dostavby, které kazí tvář města a jeho urbanismus. I proto jsme po téměř patnácti letech zřídili pozici městského architekta, který by měl přispět k udržení a rozvoji urbanistických a architektonických hodnot města,“ uvádí místostarosta Josef Hermann. Město nevydalo nová pravidla, jde pouze o souhrn podmínek a postupů, které stanovuje zejména stavební zákon a další předpisy pro stavební činnost. „Docházelo často k tomu, že stavebníci získali kladná stanoviska dotčených orgánů a v procesu na konci, kdy se město vyjadřovalo jako účastník řízení, narazili na jeho negativní stanovisko. Město totiž posuzuje jiná hlediska než dotčené orgány. Stavebník se tak dostal do nepříjemné situace, kdy již dokončenou projektovou dokumentaci musel nechat přepracovat,“ dodává místostarosta. Celé znění doporučení je k dispozici na www.ckrumlov.cz/obcan. Představitelé města pozvali 22. května 2018 na jednání třicet architektů a projektantů, kteří pracují v Českém Krumlově, aby jim metodické pokyny představili. UPOZORNĚNÍ PRO VLASTNÍKY NEMOVITOSTÍ Současně město Český Krumlov vydává další dokument – upozornění, které se týká ubytovacích zařízení a povinnosti zajištění parkovacích míst. Tímto dokumentem chce město upozornit především vlastníky ubytovacích zařízení na jejich povinnosti vyplývající ze stavebního zákona a dalších prováděcích předpisů. Neustále rostoucí počet ubytovacích zařízení v Českém Krumlově dále zhoršuje dopravní situaci ve městě. Hosté penzionů parkují na přilehlých komunikacích, a netýká se to jen bezprostředního okolí centra města, ale čím dál tím víc i bytové zástavby, např. na Horní Bráně nebo na Plešivci apod. Tato situace je neúnosná a město na ni muselo zareagovat. Pro všechny nově povolované penziony a ubytovací zařízení, ale i v případě změn stávajících ubytovacích zařízení, město nyní striktně dbá na dodržování stavebního zákona, prováděcích předpisů a norem. Předpisy jasně deklarují, že parkovací stání je nutno vyřešit především na pozemku u stavby. V případech, kdy je to z prostorových, či jiných závažných důvodů vyloučeno, lze pro parkování využít i další pozemky – v takovém případě se při posuzování polohy takových pozemků použije doporučení z příslušné ČSN. „V upozornění uvádíme, co musí stavebník všechno absolvovat, chce-li získat povolení pro stavbu ubytovacího zařízení, popř. změnu takové stavby. Zákon hovoří jasně, pokud někdo staví ubytovací kapacitu jakéhokoli druhu, tak musí zajistit parkovaní klientů na svém vlastním pozemku, nebo v dostupné vzdálenosti a pokud nemá zajištěné parkování, tak nemůže získat stavební povolení,“ vysvětluje místostarosta. V současné době je ve městě evidováno v ubytovacích zařízeních pět tisíc lůžek, což je dvojnásobek toho, co bylo před patnácti lety. „Chceme tím zabránit, aby se Krumlov proměnil v jednu velkou ubytovací kapacitu, což narušuje život místních lidí,“ uvádí místostarosta. Celé znění upozornění je k dispozici na www.ckrumlov.cz/obcan.