Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.
Koupit nebo nekoupit ČOV a „Obchvatný kanál“?
20. června 2020 / Antonín Princ
OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ: Budoucnost ve světě ojedinělé open air divadelní scény v Českém Krumlově
08. června 2020 / František Mikeš
OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ: Quo vadis, otáčko?
08. června 2020 / Jan Vaněček
Povídka z knihy Veselosti z krumlovského Česka: Děda Šeda
31. května 2020 / Jan Vaněček
OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ: Reakce na vystoupení místostarosty Martina Háka v ČT k připravované opravě otáčivého hlediště
31. května 2020 / František Mikeš
K tématu nákupu čistírny odpadních vod
24. května 2020 / František Mikeš
Jak dál rozvíjet majetek města?
18. května 2020 / František Mikeš
Vzpomínka na Františka a Dagmar Vaněčkovy
14. května 2020 / Jan Vaněček
Ředitelka Krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová: Je důležité zachovat klid a dodržovat pravidla, která jsou nastavena. Jen tak to zvládneme
24. března 2020 / Jan Bohdal
Služby cestovního ruchu budou jednou z nejpostiženějších oblastí, říká VÁCLAV STÁREK
22. března 2020 / Vojtěch Berka
Dokument: KRIZOVÝ PLÁN KRUMLOVÁCI 2020
17. března 2020 / Vojtěch Němec, Václav Velek
Letiště České Budějovice – kouřová clona a kde je zdravý rozum?
07. února 2020 / Dalibor Uhlíř
Logistika se mění před očima, je potřeba se připravit na budoucí trendy!
20. ledna 2020 / Zdeňka Lovčí
Dělá to BUM! a město je na to bezzubé. Anebo ne?
02. prosince 2019 / Martin Střelec
Wintonovo dítě - Příběh židovské dívky
09. listopadu 2019 / Jan Vaněček
Potřebujeme opravdu Management Plán historického centra a podobné další studie?
01. listopadu 2019 / Jiří Čtvrtník
„Peníze tečou proudem do městské kasy.“
31. října 2019 / Zdeněk Duspiva
Otevřený dopis Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov
28. října 2019 / Jaroslav Berka
ROZHOVOR: Jiří Muk: Projekt Medialize it je o mezinárodní výměně zkušeností
27. září 2019 / Jiří Muk
Povídání o čističce a fajnym chłopakovi
21. září 2019 / Jan Vaněček
Finanční úřad v Kaplici neskončí
23. srpna 2019 / Pavel Talíř
Dopisové přítelkyně (Pen Friends)
16. července 2019 / Jan Vaněček
Milí Krumlováci, rozmohl se nám tady takový nešvar...
29. května 2019 / Jaroslav Berka
Umělci média potřebují - projekt UNES-CO Kateřiny Šedé a jeho mediální ohlasy
26. dubna 2019 / Zdeněk Duspiva
Jak dál s rozvojovým fondem?
25. února 2019 / Zdeněk Duspiva
Gymnázium v Kaplici má šanci
18. února 2019 / Zdeňka Lovčí
Připomínky opozičních zastupitelů k materiálu zastupitelstva o koupi ČOV [DOKUMENT]
17. února 2019 / ČK opozice
Podnikat během studia?
09. února 2019 / Zdeňka Lovčí
Rozpočet města v rozporu s přáním koalice
03. ledna 2019 / Miroslav Máče
Vyjádření českokrumlovské koalice k memorandu opozice ze dne 27. 11. 2018 [DOKUMENT]
03. ledna 2019 / ČK koalice
Co mne napadá? Kultura je péče o duši
14. prosince 2018 / Jan Vaněček
ROZHOVOR: Ředitelka GEU Kaplice Zdeňka Lovčí: Rodinná atmosféra na škole není žádné klišé
12. prosince 2018 / Jan Bohdal
(Také) českokrumlovský spisovatel a lékař Ladislav Ptáček by se letos dožil 110 let
29. listopadu 2018 / Jan Vaněček
Volbami to nekončí. Naopak
10. října 2018 / Jaroslav Berka
Divadlo s nejvyšším stropem
14. září 2018 / Jan Vaněček
Pozoruhodný říční druh: NEOVODÁK
13. září 2018 / Václav Král
Český Krumlov a UNESCO & UNES-CO
07. září 2018 / Jan Vaněček
Stanovisko ke kopírování části programu politických stran před komunálními volbami
07. září 2018 / Petr Šandera
Jak se žilo, žije a hlavně jak se nám občanům bude v Českém Krumlově žít?
16. srpna 2018 / Jiří Čtvrtník
Recept nejen pro Krumlováky: Mám málo peněz – co s tím?
04. června 2018 / Markéta Drdová
K projektu Unes-Co Kateřiny Šedé
12. dubna 2018 / Václav Král
Našemu městu chybí již řadu let vizionář
23. února 2018 / Miroslav Páral
ROZHOVOR: Jak podpořit zaměstnanost pracovníků v Krumlově? Nástroje jsou omezené, uvědomuje si Město Český Krumlov
09. února 2018 / Jan Bohdal
ROZHOVOR: Prakticky nevidím rozdíl v kvalitě výuky v Kaplici v porovnání s tím, jak se předměty učí na vysoké škole, říká ředitel kaplického gymnázia, ekonomické školy a učiliště Ladislav Šolc
26. ledna 2018 / Jan Bohdal
Krumlováci: Chceme vědět, jak se vám ve městě žije
30. prosince 2017 / Jaroslav Berka
Český Krumlov FREE.......
28. prosince 2017 / Zdeněk Duspiva
PŘEČETLI JSME ZA VÁS: Cíl dopravní koncepce města Český Krumlov: Integrace hromadné dopravy
26. prosince 2017 / Jan Bohdal
Můj opojný Český Krumlov
26. prosince 2017 / Václav Král
Českokrumlovská koalice skládá účty [TISKOVÁ ZPRÁVA]14. září 2018 06:00 / Autor: Město Český Krumlov
S blížícím se koncem volebního období rekapituluje českokrumlovská radnice dosavadní práci a úkoly, ke kterým se zavázala na začátku svého působení. Vedení města nyní vydává Zprávu o plnění Programového prohlášení Rady města, ve které uvádí, jak a co se podařilo v jednotlivých oblastech uskutečnit. Dopravě, hospodaření, sportu, kultuře nebo sociální politice se věnuje Programové prohlášení Rady města Český Krumlov, které vedení města vydalo v dubnu 2015. V celkem deseti oblastech radní stanovili priority, na které bylo třeba klást hlavní důraz a řešit je. Jak se jednotlivé cíle a body dařilo plnit, předkládá nyní Zpráva o plnění Programového prohlášení. „Tímto textem skládáme účty naší práce pro město. Jsme přesvědčení, že se nám společně podařilo v převážné míře splnit vše, co jsme si předsevzali a k čemu jsme se v programovém prohlášením veřejně zavázali,“uvádí místostarosta Josef Hermann. Jedná se hlavně o vypracování nových koncepčních dokumentů, ve kterých je jasně formulováno další směřování města a řešení jeho největších problémů. Především jde o Strategický plán rozvoje města, jehož zpracování město pojalo zcela ojediněle – za účasti obyvatel, kteří jej svými návrhy pomohli vytvořit. Na něj vzápětí navázal Akční plán, do jehož tvorby byli také zapojeni aktivní Krumlováci. „Těší nás, že se nám do tvorby těchto dvou stěžejních dokumentů podařilo vtáhnout občany, kteří tomu věnovali svůj čas, energii a nápady,“uvádí starosta Dalibor Carda. Dalšími důležitými dokumenty jsou Strategie cestovního ruchu, Komplexní dopravní koncepce, Studie pěší zóny a další materiály, např. analýza ke konceptu Chytrého města. Radnice se také ohlíží za hospodařením města, kdy se po celé volební období dařilo pracovat s vyrovnaným a stabilním rozpočtem. „Díky rostoucím daňovým příjmům, zvyšujícím se vlastním běžným příjmům a hospodárnému vynakládání provozních výdajů se podařilo docílit velmi příznivého nárůstu přebytku běžného rozpočtu,“vysvětluje místostarosta. Za minulý rok dosáhlo běžné provozní hospodaření města historicky rekordního přebytku ve výši 58 milionů korun. Zpráva se také zabývá největšími investicemi, které se v letech 2014–2018 ve městě uskutečnily. Mezi nejvýznamnější investiční akce patřila revitalizace areálu klášterů, revitalizace Hornobránského rybníku, revitalizace Jižních teras, rekonstrukce komunikací vč. vodohospodářské infrastruktury v ul. Nové Domovy a Příkrá, ul. Pod Vyhlídkou, ul. Vyšehradská, ul. 5. května, v části Nové Dobrkovice – východ, rekonstrukce komunikace včetně parkoviště na Plešivci v ul. U Zelené ratolesti, vybudování točny autobusů v Novém Spolí a vybudování přechodů v ul. Chvalšinská. Město učinilo zásadní kroky i ke zlepšení dopravyve městě. Hlavním opatřením na kritické silnici I/39 byla přestavba kruhové křižovatky u Porákova mostu na světelně řízenou, jež podstatně zrychlila průjezdnost aut a zvýšila bezpečnost chodců. Na základě výstupů dopravní koncepce a jejích doporučení město jednalo s Jihočeským krajem i Ředitelstvím silnice a dálnic ČR ohledně přípravy opatřeních směřujících ke zlepšení přetížené dopravy od kruhové křižovatky v Domoradicích až ke křižovatce pod nemocnicí.„Opatření se týkají přestavby obou zbývajících kruhových křižovatek na světelně řízené, rekonstrukce křižovatky pod nemocnicí, rozšíření silnice I/39 v ul. Pod Kamenem a rozšíření Porákova mostu o jeden jižní pruh,“doplňuje místostarosta. V sociální oblastiměsto také nezahálelo, došlo k výraznému rozšíření a zkvalitnění velmi žádané a potřebné sociální služby pro obyvatele, kterou se podařilo zřídit z iniciativy Sociálních služeb SOVY. Jedná se o tzv. Domovinku, zařízení poskytující odlehčovací služby. Vuplynulé době se také podařilo zřídit městskou ubytovnu s kapacitou 19 lůžek. S podporou sociálních pracovníků se zde daří řešit problémy osob, které se dostaly přechodně do obtížné životní situace. Co se týče životního prostředí, tak město bylo úspěšné i v problematice Energobloku, kdy soustavným několikaletým tlakem na plnění původních parametrů projektu přispělo k odstranění nejzávažnějších negativních dopadů provozu Energobloku. Městu se také podařilo získat dotaci více než 2 mil. Kč na pořízení nádob na třídění biologického odpadu a dalších složek komunálního odpadu. Systém sběru a svozu bioodpadu je aktuálně připraven ke spuštění. Podařila se také revitalizace rekreační zóny Hornobránského rybníka, jež nabízí koupání v čisté vodě i díky rekonstrukci přivaděče a vybudovanému vrtu, hrací prvky pro malé i větší děti, dvě hřiště pro míčové sporty a k tomu i potřebné zázemí (toalety, parkoviště). „Zpráva je zpracována detailně, každý si tedy může vytvořit vlastní úsudek, jak jsme pracovali a dodrželi to, co jsme se na začátku volebního období předložili veřejnosti,“ dodává starosta. Celá Zpráva o plnění Programového prohlášení je k dispozici zde. Rozčlenění Zprávy do jednotlivých oblastí, mezi kterými se lze přehledně orientovat, je dispozici na webuhttps://ucet2018.ckrumlov.cz.