Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.
Pochybnosti nad investicí do čističky?
15. ledna 2021 / František Mikeš
Průtahy s kauzou Čapí hnízdo
11. ledna 2021 / František Mikeš
V krizi se projeví síla a efektivnost státu při eliminaci krizových jevů
06. ledna 2021 / František Mikeš
Hraniční pásmo
21. prosince 2020 / Jan Vaněček
Migrace a volby
13. listopadu 2020 / František Mikeš
Koupit nebo nekoupit ČOV a „Obchvatný kanál“?
20. června 2020 / Antonín Princ
OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ: Budoucnost ve světě ojedinělé open air divadelní scény v Českém Krumlově
08. června 2020 / František Mikeš
OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ: Quo vadis, otáčko?
08. června 2020 / Jan Vaněček
Povídka z knihy Veselosti z krumlovského Česka: Děda Šeda
31. května 2020 / Jan Vaněček
OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ: Reakce na vystoupení místostarosty Martina Háka v ČT k připravované opravě otáčivého hlediště
31. května 2020 / František Mikeš
K tématu nákupu čistírny odpadních vod
24. května 2020 / František Mikeš
Jak dál rozvíjet majetek města?
18. května 2020 / František Mikeš
Vzpomínka na Františka a Dagmar Vaněčkovy
14. května 2020 / Jan Vaněček
Ředitelka Krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová: Je důležité zachovat klid a dodržovat pravidla, která jsou nastavena. Jen tak to zvládneme
24. března 2020 / Jan Bohdal
Služby cestovního ruchu budou jednou z nejpostiženějších oblastí, říká VÁCLAV STÁREK
22. března 2020 / Vojtěch Berka
Dokument: KRIZOVÝ PLÁN KRUMLOVÁCI 2020
17. března 2020 / Vojtěch Němec, Václav Velek
Letiště České Budějovice – kouřová clona a kde je zdravý rozum?
07. února 2020 / Dalibor Uhlíř
Logistika se mění před očima, je potřeba se připravit na budoucí trendy!
20. ledna 2020 / Zdeňka Lovčí
Dělá to BUM! a město je na to bezzubé. Anebo ne?
02. prosince 2019 / Martin Střelec
Wintonovo dítě - Příběh židovské dívky
09. listopadu 2019 / Jan Vaněček
Potřebujeme opravdu Management Plán historického centra a podobné další studie?
01. listopadu 2019 / Jiří Čtvrtník
„Peníze tečou proudem do městské kasy.“
31. října 2019 / Zdeněk Duspiva
Otevřený dopis Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov
28. října 2019 / Jaroslav Berka
ROZHOVOR: Jiří Muk: Projekt Medialize it je o mezinárodní výměně zkušeností
27. září 2019 / Jiří Muk
Povídání o čističce a fajnym chłopakovi
21. září 2019 / Jan Vaněček
Finanční úřad v Kaplici neskončí
23. srpna 2019 / Pavel Talíř
Dopisové přítelkyně (Pen Friends)
16. července 2019 / Jan Vaněček
Milí Krumlováci, rozmohl se nám tady takový nešvar...
29. května 2019 / Jaroslav Berka
Umělci média potřebují - projekt UNES-CO Kateřiny Šedé a jeho mediální ohlasy
26. dubna 2019 / Zdeněk Duspiva
Jak dál s rozvojovým fondem?
25. února 2019 / Zdeněk Duspiva
Gymnázium v Kaplici má šanci
18. února 2019 / Zdeňka Lovčí
Připomínky opozičních zastupitelů k materiálu zastupitelstva o koupi ČOV [DOKUMENT]
17. února 2019 / ČK opozice
Podnikat během studia?
09. února 2019 / Zdeňka Lovčí
Rozpočet města v rozporu s přáním koalice
03. ledna 2019 / Miroslav Máče
Vyjádření českokrumlovské koalice k memorandu opozice ze dne 27. 11. 2018 [DOKUMENT]
03. ledna 2019 / ČK koalice
Co mne napadá? Kultura je péče o duši
14. prosince 2018 / Jan Vaněček
ROZHOVOR: Ředitelka GEU Kaplice Zdeňka Lovčí: Rodinná atmosféra na škole není žádné klišé
12. prosince 2018 / Jan Bohdal
(Také) českokrumlovský spisovatel a lékař Ladislav Ptáček by se letos dožil 110 let
29. listopadu 2018 / Jan Vaněček
Volbami to nekončí. Naopak
10. října 2018 / Jaroslav Berka
Divadlo s nejvyšším stropem
14. září 2018 / Jan Vaněček
Pozoruhodný říční druh: NEOVODÁK
13. září 2018 / Václav Král
Český Krumlov a UNESCO & UNES-CO
07. září 2018 / Jan Vaněček
Stanovisko ke kopírování části programu politických stran před komunálními volbami
07. září 2018 / Petr Šandera
Jak se žilo, žije a hlavně jak se nám občanům bude v Českém Krumlově žít?
16. srpna 2018 / Jiří Čtvrtník
Recept nejen pro Krumlováky: Mám málo peněz – co s tím?
04. června 2018 / Markéta Drdová
K projektu Unes-Co Kateřiny Šedé
12. dubna 2018 / Václav Král
Našemu městu chybí již řadu let vizionář
23. února 2018 / Miroslav Páral
ROZHOVOR: Jak podpořit zaměstnanost pracovníků v Krumlově? Nástroje jsou omezené, uvědomuje si Město Český Krumlov
09. února 2018 / Jan Bohdal
ROZHOVOR: Prakticky nevidím rozdíl v kvalitě výuky v Kaplici v porovnání s tím, jak se předměty učí na vysoké škole, říká ředitel kaplického gymnázia, ekonomické školy a učiliště Ladislav Šolc
26. ledna 2018 / Jan Bohdal
Krumlováci: Chceme vědět, jak se vám ve městě žije
30. prosince 2017 / Jaroslav Berka
Český Krumlov FREE.......
28. prosince 2017 / Zdeněk Duspiva
PŘEČETLI JSME ZA VÁS: Cíl dopravní koncepce města Český Krumlov: Integrace hromadné dopravy
26. prosince 2017 / Jan Bohdal
Můj opojný Český Krumlov
26. prosince 2017 / Václav Král
Volby do Zastupitelstva města Český Krumlov02. října 2018 06:00 / Autor: Město Český Krumlov
Letos v říjnu končí čtyřleté volební období stávajícího zastupitelstva města, a proto ve dnech 5. a 6. října 2018 budeme volit zastupitelstvo nové. Pro letošní komunální volby bylo zaregistrováno 11 volebních stran, jejichž kandidáti budou usilovat o hlasy voličů. Na webových stránkách www.volby.cz si mohou již nyní voliči prohlédnout celé kandidátní listiny se jmény všech kandidátů. Všichni voliči dostanou nejdéle do 3. října do svých schránek hlasovací lístky s informacemi, jak správně hlasovací lístek upravit, aby byly odevzdané hlasy platné. Při těchto volbách nelze hlasovat s voličským průkazem, neboť v každé obci a městě si volí občané své zastupitelstvo. Nebude vytvářen ani zvláštní seznam voličů pro osoby hospitalizované ve zdravotnických zařízeních či jiných. Rovněž není možné, aby voliči, kteří budou v době konání voleb v zahraničí, hlasovali na zastupitelských úřadech. Imobilní občané však mohou požádat o návštěvu volební komise u nich doma s přenosnou hlasovací schránkou. Platí zde ovšem pravidlo, že členové komise se mohou pohybovat pouze na území svého okrsku, nikoliv mimo něj. Pakliže je občan hospitalizován ve zdravotnickém zařízení, které se nachází mimo volební okrsek, dle trvalého pobytu voliče, pak za takovým voličem členové komise nemohou přijít. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je v den voleb přihlášen na území města k trvalému pobytu. Voličem je také občan jiného státu Evropské unie, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let, má povolený trvalý nebo přechodný pobyt na území města a je zapsán do Dodatku seznamu voličů. Voliči se ve volební místnosti musí prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem, občané EU průkazem o povolení k pobytu. Volebním zákonem jsou stanovené výše jmenované doklady, jimiž volič prokazuje svou totožnost a státní občanství a jsou nezbytnou podmínkou pro umožnění hlasování. Nelze je tedy nahradit jiným dokladem, např. potvrzením o občanském průkazu, rodným listem, řidičským průkazem apod. Jak bylo již uvedeno, všichni voliči obdrží do svých poštovních schránek nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky spolu s informacemi o způsobu hlasování. Je důležité si tyto informace pročíst a zjistit, jak lístek správně upravit, aby byl odevzdaný hlasovací lístek platný a hlasy byly započítány. Při volbách do zastupitelstev obcí jsou možné tři způsoby hlasování. Prvním z nich a tím nejjednodušším je označení celé kandidátní listiny křížkem u názvu volební strany. Druhý způsob hlasování je označení jednotlivých kandidátů z celého volebního spektra na hlasovacím lístku, maximálně lze však označit takový počet kandidátů, kolik je volených mandátů. Třetí způsob je kombinací prvních dvou možností hlasování. Pokud některý z voličů neobdrží hlasovací lístek do své schránky v daném termínu, pak si jej může vyzvednout osobně na městském úřadu v Kaplické ulici 439. Voliči s trvalým pobytem na úřední adrese si své hlasovací lístky vyzvednou taktéž v budově úřadu. V případě poškození či ztráty hlasovacího lístku, volič obdrží hlasovací lístek v den voleb přímo ve volební místnosti. Volby se konají ve volebních místnostech, které jsou na budovách jejich sídla označených státní vlajkou. Seznam volebních okrsků, adres jejich sídel s uvedením vymezených jednotlivých území naleznete zde. Oznámení starosty města o době a místě konání voleb do zastupitelstva je zveřejněno ve skříňkách v jednotlivých částech města, na úřední desce městského úřadu a rovněž www.ckrumlov.cz/volby. Výsledky voleb mohou voliči sledovat na webových stránkách Českého statistického úřadu na www.volby.cz a posléze na úřední desce města. Konečné výsledky potvrdí Státní volební komise. Mgr. Petra Nestávalová tisková mluvčí - public relations ODDĚLENÍ KANCELÁŘ STAROSTY Městský úřad Český Krumlov Nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov